Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 20. september 1933

Korrekturrettelser til Drengeaar

20. Sept.33

Kære Pontoppidan. – I de medfølgende to Ark har jeg sat et Par Kommaer til, som De kan slette, hvis De finder dem overflødige, og rettet et Par Bogstavfejl. Ellers vil jeg bemærke:

Side33Der kom vist aldrig til at vaje noget tysk Flag paa Skagens Gren i 1864. Kom Tyskerne overhodet over Limfjorden. Jeg tror det ikke.
35L. 7 fr. ned. Skal det være vældigt Orkester eller vældige Orkestre?
40L. 12 f. ov. De polske Enklaver i Øst og Vest? Skal det ikke være i Øst- og Vestprøjsen. Hvad er det ellers for Enklaver i Vest – polske kan de da ikke være ovre ved Rhingrænsen.
40 41Jeg synes, det er en højst usmagelig "Frikadelle", De her serverer "det lille Folk" – eller, om De hellere vil, et, efter min Mening, ganske uberettiget Spark. – Elsas plejer at staves Elsass.
41L. 6 fr. n. nogen af deres mange Børn bruges i Tale – mon i Skrift?
45Bønder i Tusendvis – er det ikke lovlig mange?
50Skal ikke Kaardeheftet være gyldent?

Ja, mere er der ikke denne Gang. – Men der er jo ellers nok at tænke over i "Frikadellen". Lad i hvert Fald den gaa i Asken eller Vasken!

Deres hengivne
M. Galschiøt