Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 19. september 1933

Korrekturen tilbage

19. Sept.33

Kære Pontoppidan. – Hermed Korrekturen tilbage. En to-tre Smaafisk, der var sluppet gennem Maskerne i Deres Garn, har jeg dog fanget i mit. Jeg har anbragt Dem i Blyant, saa kan De selv sminke dem op med Blæk. Det kriblede jo nok i Fingrene paa mig naar jeg saa Deres stumme e'er f. Ex i "troede", ' i saa' (Fortid af "se") eller den konstante Form "bleven", der vist er særlig jysk eller maaske kun Pontoppidansk – men jeg "nærede mig" selvfølgelig – ogsaa for Resten Side 19 Linje 6 fr. ned. hvor jeg vilde foretrække "etsteds" for "et Sted"1 og S. 24 L. 5 fr. oven "engang" for "en Gang"2 – Hvad mener De om at sætte "losse" for "aflosse" S. 11 L. 9 fr. neden3.

Og saa venter vi paa næste Skib.

Jeg var meget glad for Deres og Elses Besøg forrige Mandag, og De skal ret ha Tak, fordi De gjorde Dem det Besvær med Omstigningen og andre Ubehageligheder – De hører til mine kæreste Gæster, og trods "vores begges" Døvhed gaar det dog ganske godt med Konversationen. Om Hørerøret vil jeg næppe kunne skaffe Oplysninger, men jeg kan ikke tro andet end at f. Ex. Nyrop paa Købmagergade eller en anden lignende Instrument-Forretning maa føre dem. Et af de Collstropske Høre-Apparater tror jeg nok var fra en Forretning i Fredriksberggade 2, samme Hus, hvor de Collstropske Kontorer er, men om Røret ogsaa var derfra tør jeg ikke sige. Usandsynligt er det dog ikke. – Det var da en kedelig Historie, hvis nu ogsaa Deres Lever skulde gøre Dem Kvaler. Men De har vel efterhaanden lært at passe paa og ta Lumskerierne i Opløbet, inden de faar Overtaget. – Her er alt i nogenlunde Orden.

Deres hengivne
M. Galschiøt

 
[1] et Sted: blev ikke fulgt. tilbage
[2] et Sted: blev fulgt. tilbage
[3] et Sted: blev fulgt. tilbage