Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 23. maj 1929

Deres Minder fra de unge År

23.5.29. Holmegårdsvej 2.

Kære Galschiøt!

Tak for den festlige Modtagelse i Går. Jeg fortsatte Samværet med Dem efter min Hjemkomst, idet jeg satte mig til at læse i Nordisk Tidsskrift med Deres Minder fra de unge År1, og jeg gik ikke i√ Seng, før jeg havde læst hele Artiklen. De vil 2 altså forstå, at den har interesseret mig; og jeg kan ikke tro andet, end at den også vil interessere andre. De har da ingen Grund til at være misfornøjet med Dem selv og kaste Pennen, hvad De undertiden truer med.

På Gensyn, og lev vel!

Deres hengivne
H. P.

 
[1] Minder: i Nordisk Tidsskrift ny serie V, 1929. tilbage