Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Overgaden n. V. 15. 17. maj 1927

Steffens Bryllup

17.5.27.1 Overg. n. V. 15.

Kære Galschiøt!

Mit Hospitalsophold trak længere ud end beregnet, og – hvad værre er – det har afkræftet mig, så jeg er nødt til at holde mig i Ro. I Lørdags2 vilde jeg have besøgt Dem. Den Dag holdt Steffen Bryllup i Brasilien, og til Svendborg kunde jeg jo ikke komme, da jeg først om Torsdagen var sluppet ud af Hospitalet. Men heller ikke Rejsen til 2 Helsingør havde jeg Kræfter til, og nu længes jeg efter at gense min Kone. I Overmorgen mener jeg at kunne være i Stand til at rejse. Helsingørs-Turen må jeg så opsætte, til jeg kommer tilbage. – Mere senere. I Dag blot en Hilsen fra

Deres hengivne
H. P.

 
[1] Brevkort adresseret til: "Hr. Redaktør Galschiøt / Reberbanen. / Lundegade / Helsingør." Poststemplet: "København 10-11 E. 17 Maj 1927". tilbage
[2] i Lørdags: 14.5.1927. tilbage