Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 23. juli 1927

Deres ranke Personlighed

23. Juli 27

Kære Pontoppidan

I det store Kor, der i disse Dage istemmer Højsangen til Ære for Dem, forsvinder min svage Røst nok aldeles, men jeg synes alligevel, jeg maa være med, om ikke for Deres Skyld saa for min egen. Jeg føler mig altid i Taknemlighedsgæld til Dem for det Venskab, den uegennyttige Interesse, De gennem saa mange Aar har vist mig, og som De har faaet Fru Antoinette og Børnene til at dele med Dem. I det Forhold vil de Aar, vi har tilbage, næppe 2 bringe nogen Forandring.

Men jeg vil ogsaa af mit ganske Hjerte takke Dem for den Nydelse og Berigelse Deres Bøger har skaffet mig og for den Paavirkning jeg har faaet af Deres ranke Personlighed. Den har gjort sit til at styrke Æres- og Ansvarsfølelsen hos mig.

Deres hengivne
M. Galschiøt