Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Overgaden n.V. 15. 5. maj 1927

det er Cavling selv

5.5.27.1

Kære Galschiøt!

Blot et Par Linjer for at forhindre, at De (vildledt af en Meddelelse2 i "Politiken" i Går) tror mig i Svendborg allerede, altså uden først at have været i Helsingør og – ak! – på Hospitalet. Samme Blads Solstrålefortælling om yndige unge Piger, der overrækker mig Buketter, er også en ren Fabel. En Buket Blomster har jeg ganske vist modtaget, tilsendt mig anonymt, og når Bladet veed Besked herom, ligger det vistnok i, at det er Cavling 2 selv, der (på Vejen op til sin Bror Frejlif3, som bor ovenover mig) har afleveret den her. Jeg mener i Notitsen at kunne spore hans spøgefuldt elskværdige (men ikke just taktfulde Pen). – Ellers intet Nyt hverken fra Svendborg eller herfra.

Deres hengivne
H. P.

 
[1] Brevkort adresseret til: "Hr. Redaktør Galschiøt / Reberbanen. / Lundegade / Helsingør." Poststemplet: "København 5 Maj 1927". tilbage
[2] Meddelelse: se brev fra HP til Henrik Cavling 4.5.1927. tilbage
[3] Frejlif: F. Olsen (1868-1936) redaktør af Ekstra Bladet 1905-36. tilbage