Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 8. december 1925

jeg er slemt på Knæerne


8.12.25.
Overg. n. V. 15.

Kære Galschiøt!

Jeg veed jo, at min Kone i Løbet af Efteråret har sendt Dem et Par små Billetter; så jeg behøver ikke at fortælle Dem om hendes lange Sygeleje, der også har holdt mig bundet her til Overgaden. Endnu må hun ligge det meste af Dagen; men det går dog fremad. Jeg var denne Gang alvorligt ængstelig for hende, fordi jeg syntes at kunne mærke på vor Læge, at han ikke var rigtig glad for Tilstanden; men måske var det uden Grund. Det er aldrig let af en Læges 2 Udtryk at gætte sig til hans Tanker. De selv har jo haft et sorgfrit Efterår med fröhliche Arbejdsdage og frohe Feste; og nu Fredag bliver De altså atter et År yngre. Sandsynligvis samler De Deres helsingørske Vennekreds omkring Dem til Pokuleren1 og Kortspil; og måske vilde De heller ikke se surt til mig, dersom jeg kom og gratulerede. Men jeg vil nu foretrække at se op til Dem en Dag, når De er alene, f. Eks. en Dag i Julen. Jeg har ofte i disse Måneder haft stor Lyst til at sidde et Par Timer hos Dem; men foruden af min Kones Sygdom har jeg været bundet af mit Arbejde. De smertefrie Måneder, jeg har haft siden min sidste Hospitalsbehandling, 3 har jeg benyttet til at gøre en Bog2 færdig. Jeg er i Færd med at renskrive den, og er jeg først kommen så langt, bliver det vel også til noget med Udgivelsen, så meget mere som jeg nu ved Privatbank-Katastrofen3 er kommen slemt på Knæerne. På tre Tusinde Kroner nær har jeg min hele lille Formue i Privatbankaktier, som velsagtens i de nærmeste Åringer ingen Renter vil give. Men jeg kunde have ladet være med at lytte til de "kloge" Hoveders vise Råd og holdt mig til min egen Mangel på Forstand i Pengesager. Så havde jeg i sin Tid købt Obligationer og ikke Aktier.

Jeg håber, at De for Deres Vedkommende er sluppet for at blive åreladt denne Gang. Jeg antager, at De som et brændt Barn har skyet at lege være 4 med mere i denne Leg med Papirer, der så let går op i Røg.

Min Kone beder mig hilse og takke for elskværdigt Brev. Begge sender vi Lykønskninger i Anledning af Fødselsdagen, der forhåbenlig vil efterfølges af 365 andre gode Dage for Dem indtil næste 11t Decb.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Pokuleren: pokulere, drikke vin (ell. andre spirituosa); skaale; svire (fra ty. pokulieren, af lat. poculare). Se ODS. tilbage
[2] Bog: Mands Himmerig, der dog først udkom 22.10.1927. tilbage
[3] Privatbank-Katastrofen: fra juli 1924 faldt kursen på Privatbankens aktier stedse, og banken måtte i 1925 foretage meget store afskrivninger. I 1928 var over halvdelen af aktiekapitalen tabt. Forhandlinger med staten om rekonstruktion mislykkedes, og banken måtte lukke 28.9.1928. Efter en privat ordning åbnede banken igen 3.10.1928 med ny kapital, men da var den gamle aktiekapital nedskrevet til 20%. tilbage