Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Saunte. 23. september 1919

tre Skuffer Jord på Kontroversen

Saunte.
23.9.19.

Kære Galschiøt!

Jeg var idag en Tur i Helsingør, bl.a. for at gøre Dem et altfor længe opsat Besøg. Desværre gik Tiden for mig hos Tandlægen og med nogle Indkøb, så der kun blev en god halv Time tilovers, og jeg syntes jo, at når jeg endelig igen stod i Deres Stue, skulde det ikke være bare for at sige Goddag og Farvel. Toggangen her på Banen er nemlig sådan, at jeg ikke kan tage fra Byen senere end Klk 5½, når jeg da ikke vil rave hjem i Nattemørket ad vore bundløse Markveje. Imidlertid kommer jeg til Helsingør igen i Ugens Slutning, og vil da gøre et Forsøg på at træffe Dem hjemme.

2 Jeg vilde jo først og fremmest have sagt Dem Tak for Deres venlige Brev og udtrykt min Glæde over, at den Misstemning, der var opstået mellem Dem og min Kone, er lykkelig dreven over. Det har for mig været en ganske unaturlig Situation, og det gjorde mig ondt, at vort Vinterophold på Reberbanen, der havde været os til så megen Glæde, skulde få en lidt disharmonisk Afslutning.

Men nu nok om det. Hermed kaster jeg højtideligt tre Skuffer Jord på Kontroversen og sætter en Mindetavle over den med et Par genforenede Hænder.

Min Kone har jo fortalt Dem, at hun ikke vover sig til at begynde en ny Husholdning for et Par Uger, når vi nu med det første flytter her fra Saunte. Hun trænger også stærkt til at hvile lidt 3 ud inden den store Flytning. Hun har i den sidste Tid været temmelig dårlig, og det er ikke udelukket, at hun vil blive nødsaget til at lade sig indlægge på et Hospital til Operation. Overlæge Lohse1, hvem hun har konsuleret, vil dog se Tiden an.

Vi sender begge venlig Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Lohse: Johan Ernst Lohse (1876-1939) overlæge ved Øresundshospitalet i Helsingør okt. 1918, specialist i gynækologi. tilbage