Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Rigshospitalet. 28. januar 1919

Fra min Seng spejdet efter Lejlighed

Rigshospitalet.
28.1.19.

Kære Galschiøt!

Det er imorgen tre Uger, siden jeg kom hertil, og jeg kan forstå, at der vil gå andre tre Uger og rimeligvis endnu flere, inden jeg slipper herfra. Om det så bliver med eller uden Resultat, er vedblivende et åbent Spørgsmål. Jeg fortsætter min Kininkur; men iøvrigt er det vistnok Meningen snart at begynde en Behandling med Elektricitet eller Røntgenbelysning eller måske begge Dele. I de sidste Dage har jeg ment at kunne√ spore nogen Bedring. Den skyldes vistnok især, at jeg nu har fået Lov til at være lidt oppe, 2 fordi jeg efterhånden afslappedes af Sengelejet og ganske forlorede både Appetit og Humør.

At også min Kone har været syg, veed De vistnok. Det var kun en Forkølelse, men hun måtte dog holde sig i Sengen et Par Dage, og endnu er hun ikke kommen til Hægterne. De ser hende derfor vistnok ikke i Helsingør før engang i næste Uge.

Fra min Seng har jeg spejdet efter ledige Lejligheder herinde og har også fået et Par Stykker i Kikkerten. Den ene var Karl Mantzius'. Det var en 4 Værelsers Stuelejlighed i Cort Adelersgade; men han vilde kun overlade mig den, når jeg afkøbte ham nogle af 3 hans Møbler til en Pris af 5000 Kr. – Den anden var på Fuglevangsvej på Frederiksberg, og den kunde sikkert have passet os; men Frederiksberg Huslejenævn lagde sig imellem og forlangte den udlejet til en af Kommunens egne√ husvilde Familjer. Der bliver vist ikke andet for mig at gøre end at bygge selv. Johan Rohde, som igaar besøgte mig, har netop bygget sig et Hus ude ved Svanemøllebugten, fordi han frygtede for ellers√ en skønne Dag at stå på Gaden med hele Familjen.

De skal ret have Tak for Deres Brev, som var mig et kærkomment Vidnesbyrd om, at De endnu betragter os som hørende Dem og Reberbanen til. Tak også for Skattebillettens Tilsendelse. Den skal jeg se at få udfærdiget imorgen, hvad 4 jo også er høje Tid.

Siden De er begyndt på Nicolais Biologi, må jeg tro, at De er bleven færdig med Gerhard Grans Bog. Den må jeg nok få Lov at låne hos Dem, når jeg kommer tilbage. Foreløbig har jeg nok i Gunnar Gunnarsons nye Bog "Edbrødre", der ikke interesserer mig synderlig, og i Hans E. Kinck's "Sneskavlen brast", som jeg derimod√ venter mig meget af. Hidtil har jeg ikke kunnet læse meget for Smerter, og desuden været for uoplagt på Grund af Søvnløshed.

Gid De selv må have det godt!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.