Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Højskolehjemmet, Svendborg. 2. oktober 1918

en af de vægtigste

Højskolehjemmets Hotel.
Svendborg.
2.10.18.

Kære Galschiøt!

Nu har vi forladt vort vegetariske Kloster, og som Mellemstation på Vejen til Kødgryderne i Helsingør har vi valgt et Højskolehjem i Svendborg. I Aftes ved Ankomsten hertil spiste vi for første Gang efter næsten 4 Ugers Forløb et almindeligt Menneskemåltid og var naturligvis stærkt grebne af Øjeblikkets Højtidelighed. Vi går vel ikke ud i Verden som fanatiske Vegetarer, men det var dog med en Fornemmelse af et Tilbagefald til Kannibalisme, at jeg for mit Vedkommende stak Gaflen i den første Bid af Kødet.

2 På Mandag eller Tirsdag ser De os altså, og vi glæder os meget til at komme. Vi skal nok underrette Dem om, hvilken af disse to Dage, det bliver. Hvad nu Benyttelsen af Lejligheden angår, så mener min Kone, at de to små Sovekamre bag den lille Dagligstue næppe vil egne sig for os, og at vi bør foretrække at lægge Beslag på den store Stue bag Spisestuen og bruge den til fælles Soveværelse. Dertil er den vist også i Øjeblikket indrettet, så også af den Grund vil den Ordning vel være bekvemmest. Jeg finder så nok en Arbejdscelle oppe på Loftet, f. Eks. i et af de to rare Sydsols-Værelser deroppe. Den store Havestue tænker vi ikke på at benytte uden ved særlig festlige Lejligheder, og det samme kommer vel 3 nok til at gælde Spisestuen på Grund af Brændslets Dyrhed.

Med Vilje har jeg opsat at tage Bestemmelse om Indkøb [af] Kul & Koks, Brænde & Tørv, indtil jeg på Stedet har fået undersøgt, hvad der findes på Markedet. Fra min Svoger på Lindersvold er der kommen den Jobspost, at de 10 Rummeter Brænde, jeg havde fået Løfte om ifjor, ikke kan blive forsendt iår, fordi Jernbanerne f. T. kun modtager Gavntømmer. Såsnart jeg kommer til Helsingør, vil jeg henvende mig til Distriktets Brændselsnævn og forsøge at få nogen Erstatning derfor. For dog ikke at være ganske uden en Pind til Ovnene, når vi kommer, skriver jeg til Wright & Svendsen og beder ham sende en Prøve af de forskellige Brænselssorter inden Søndag.

4 Fra min Kone (som just sidder og skriver til Ellen) skal jeg hilse og takke for Brev. Jeg selv bringer Tak for Gennemsynet af min lille Fortælling1, som jeg anser for at være en af de vægtigste i den Række "Små Romaner", hvortil den hører. Jeg har ikke overalt kunnet følge Deres Anvisninger. Større Ændringer lader sig jo heller ikke godt foretage i en 2de Korr. "Appeninerne" rettede jeg dog naturligvis på Deres Ansvar, – de tåredryppende Øjne syntes jeg derimod det var Synd at røre ved.

Vi har igår afsendt noget af vort Tøj til Helsingør som Ilgods (og Postpakke), 3 Kufferter, en Rejsesæk, en Hatteæske og en Papæske (de sidste pr. Post). Der blev ved en Fejltagelse af Dragerne, der besørgede Afsendelsen, ikke betalt Fragt for det. De vil nok være så god at lægge ud for mig.

At De vil√ vente os med Middagsmad, når vi kommer, siger vi√ ikke Nej til. Det skal blive dejligt!

Mange Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Fortælling: Et Kærlighedseventyr som udkom 16.10. tilbage