Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Råstrup Kursted, Svendborg. 21. september 1918

Korrekturerne21.9.18.
Råstrup Kursted.
pr. Svendborg.

Kære Galschiøt!

Jeg får idag ikke Tid til mere end et Par Linjer, da jeg gerne vil have de medfølgende 4 Ark Korrektur1 afsted til Dem idag, og Posten går herfra om et Øjeblik. Det er desuden så koldt, at jeg dårligt kan holde om et Penneskaft med mine blåfrosne Fingre. Den Eftersommer, vi havde håbet at kunne nyde her, er vi i det hele bleven grundig snydt for. Det har så at sige regnet og stormet hver Dag i de to Uger, vi nu har været her. 2 Min Kone har da også været lidt dårlig, og jeg selv har været slemt plaget af mine Kæbesmerter, hvad jeg da er endnu. Men iøvrigt befinder jeg mig vel ved det Drøvtyggerfoder, vi lever på, og føler ikke Savnet af Kød, skønt jeg ikke har smagt en Trevl, siden jeg kom hertil.

Både min Kone og jeg takker for Breve. De skal snart høre nærmere fra os begge. Korrekturerne vil De altså nok kigge igennem for mig, og skulde der være noget at anmærke, må De gerne bruge Marginen dertil, da jeg har et andet Ekpl af alle fire Ark. Det bliver på den Måde lettest for Dem, og jeg vilde jo sætte megen Pris på at få Korr. tilbage så hurtigt som muligt. Bogen er allerede færdigsat. Det er forresten knap en Bog. Den er ikke på mere 4 end 8½ Ark.

De venligste Hilsner herfra.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[MGs notater står på brevets side 4 (vendt på hovedet):]

saae
boede
S. 31den kære Ven
32laa det samme farvede Lys
laa det samm. Halvlys ..mmede i Stuen
"paa een Gang
35gøre Biblioteksstudier
372 nederste Lin. jo flyttes op Nu kan du jo tænke over Sagen
43nogle Aar efter at have taget
efter at han havde taget
44vække Opsigt ved
46han havde overdraget at varetage sine Interesser
51som endnu havde slumret
54mens Ingrid næste Morgen
57Kupeevinduet
64Beholder han Paraplyen

 
[1] Korrektur: på Et Kærlighedseventyr. tilbage