Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Snekkersten. 19. april 1917

alle syge

Snekkersten.
19.4.17.

Kære Galschiøt!

Med et vandblåt og et blodrødt Øje skriver jeg Dem til for at takke for det os tiltænkte Besøg. Jeg veed ikke, hvad Pigen svarede Dem; men i hvert Fald var det vist godt, at De ikke kom ind. Vore Påskegæster har bragt en Smitte til os, en Slags Influenza velsagtens, med et Tilbehør af Øjenbetændelse. Else og hendes Barn var syge her i Påsken. Så kom Turen til mig, og nu i Eftermiddag er også min Kone bleven angreben.

Dette blot til Forklaring. Såsnart jeg bliver rask, ser De mig, dersom jeg 2 da til den Tid er så heldig at træffe Dem hjemme.

Vi sender begge Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan