Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 31. december 1916

Sympati og Godhed

31. Dcbr. 16

Kære Pontoppidan. – Har De Lyst til at spise hos mig paa Fredag den 5. Jan. Kl. 6½ sammen med – forhaabenlig – Trydes, Kiellands1, Ørsteds2 og Gads3, vil det meget glæde mig.

Modtag med det samme mine bedste Ønsker for det 2 kommende Aar og Tak for al Venlighed i det svundne. Ønsker er ikke meget værd, men de bunder dog i dette Tilfælde i en Sympati og Godhed for Dem og Deres, som jeg haaber De og Fru Karina4 har nogen Fornemmelse af.

Deres hengivne
M. Galschiøt

 
[1] Kiellands: se brev 15.6.1916 tilbage
[2] Ørsted: Hans Christian Ørsted (f. 1876) underfoged i Helsingør, g.m. Ellen Maria Oluffa Olesen (f. 1870). tilbage
[3] Gad: Johan Henry Theodor Gad (1858-1917) byfoged i Helsingør, g. 1883 m. Nicoline (Nini) Thaulow (f. 1857). tilbage
[4] Karina: navnet på den villai Snekkersted hvor HP og Antoinette bor. tilbage