Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Snekkersten. 21. november 1914

Deres Rettelsesliste

Snekkersten.
21.11.12. [21.11.19141]

Kære Ven!

Her kommer jeg endelig med de første Ark af min Bog, der sendes Dem til velvilligt Eftersyn. De resterende 10-11 Ark følger snart efter.

Jeg beder Dem læse Arkene igennem med et Stykke Papir og en Blyant ved Siden af Dem og – når det ikke gælder blot en Trykfejl eller et "omvendt" Bogstav – at nedtegne, hvad De har haft at bemærke. Jeg kommer så en af Dagene ind til Dem og henter Arkene og Deres eventuelle Rettelsesliste.

Endnu i den kommende Uge er jeg ved Arbejdet med Renskrivning etc, 2 og jeg kan derfor kun komme i et Par Eftermiddagstimer. Senere håber jeg at blive inviteret til en Aftenbridge, hvad jeg meget længes efter.

Med min Kone går det snart frem og snart tilbage, men i det hele og store er det Fremgang. Hun beder mig hilse meget og takker for Fersknerne.

Vil De overbringe Fru Lorenzen en Hilsen fra os begge. Min Kone og jeg er lige kede af, at vi ikke har kunnet vise hende den mindste Gæstfrihed under dette Besøg.

Så "på Gensyn" altså!

Deres hengivne
HP.

 
[1] HPs årstal er en fejlskrivning. tilbage