Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 18. september 1914

om De vilde komme

Fredag 18. Sept. 14

Kære Pontoppidan. – Jeg vilde have været ud til Dem idag, men det tog paa at regne stærkt, ligesom jeg stod og skulde gaa. Saa maa jeg skrive. Jeg hørte af Apotekeren før, at Fru Pontoppidan var flink igen og havde været i Staden igaar – well! – saa vil jeg spørge, om hun og De vil spise hos mig paa Søndag. Jeg venter Paludan og Frk. Lønborg den Dag. Andre ikke. Det skulde glæde mig, om De vilde komme – det er snart længe siden vi saas.

Med venlig Hilsen fra Fru Lorenzen

Deres hengivne
M. Galschiøt