Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Rørvig. 11. september 1913

ind i Villa Carina

Rørvig.
11.9.13.

Kære Galschiøt!

Den Mulighed, De har stillet os for Øje, at vi måske kunde blive Deres Lejere og flytte ind i Deres gamle Hjem, har, som De nok kan tænke, kastet en Brand ind i vore Sjæle, og den skulde have Tid til at blusse ud, før jeg skrev. Det har naturligvis glædet os meget, at De overhovedet kan tænke Dem at have os så nær ind på Livet, og vi er taknemlige, blot fordi De har haft Tanken; men iøvrigt har vi nu ladet denne indgå til de skønne Drømmes og de gode 2 Minders Rige. Vi har jo nu lejet i Snekkersten, og om en Måned skulde i hvert Fald min Kone og Steffen være installeret i "Villa Carina". Jeg selv må vente med at komme til November, når Pigen indtræffer. Else er jo i England.

De veed ikke, hvor jeg glæder mig til igen at sidde i Deres Stue. Jeg har levet meget ensomt her i den sidste Tid, og så glad jeg end er for min Kone, og så sød og god hun er imod mig, så trænger jeg nu snart til at høre flere Stemmer omkring mig. Jeg har også været ganske flittig her i Rørvig; men når jeg kommer til Snekkersten, vil jeg holde Ferie, og så får De ikke megen Fred for mig; 3 så hænger jeg fra Dag til Dag over Deres Hoved som en Uvejrssky med en Plaskregn af Ord.

Men nu er der foreløbig denne Møbel-Flytning. Den 6te Oktober vil min Kone flytte ind i Villaen. Den Dag må vi have Lov til at gøre Dem Ulejlighed med Flyttefolk o.s.v. Mine Bogkasser skulde gerne blive stående – det er så besværligt med Opstilling af alle disse Bøger, som jeg dog ikke læser i – men der er jo Ting√ nok foruden. De skulde vel ikke kende en Flyttemand i Helsingør, som De tør anbefale os; helst en, der vil påtage sig hele Ansvaret? Ifald De gør det, vilde De da ikke være så god at ringe op til ham og spørge, om han er disponibel den 6te Oktober. Jeg vil da forhandle nærmere med ham 4 om Prisen.

Jeg tænker, vi bryder op herfra omtrent d. 1st Oktb, og jeg spekulerer noget på at tilbringe Oktober Måned i Frederiksværk. Jeg skal der renskrive den sidste Halvdel af en Bog1, som gerne skulde ud til Julen. Jeg havde mest Lyst til at vente med Trykningen, indtil jeg kommer til Snekkersten; så kunde jeg måske få Dem til at kigge Korrekturen igennem; men det bliver vist for sent.

Og nu skal De altså have Ammestue! Det lykønsker jeg Dem til. Her må vi nøjes med Synet af seks nysudrugede Kyllinger, som forresten også er forfærdelig søde.

Kære Ven for gamle og unge og endogså for de nyfødte – tag en hjertelig Hilsen fra et Par ældre Plejebørn

A & H. Pontoppidan.

 
[1] Bog: Storeholt, der udkom 29.11.1913. tilbage