Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Skagen. 13. april 1913

et pudsigt Tilfælde

Skagen.
13.4.13.

Kære G!

Tilfældigt falder mit Øje idag på indlagte Udklip1 af et Vielsesregister i "Jyllandsposten". Den nævnte unge Dame må rimeligvis være den samme, som De nævnte for mig i Deres sidste Brev2 med den Tilføjelse: "den søde unge Pige er forhåbenlig nu gift og hjemfaren – hun så' mig ud til at trænge til det". De må indrømme mig, at det er et pudsigt Tilfælde.

Ja, andet var det ikke! Blot Hilsner!

Deres hngv.
H. P.

 
[1] Udklip: "Ægteviede. [...] I Kjøbenhavn den 11. April: Grosserer Ivan Israel af Kjøbenhavn og Ane Margrethe Vedel (D. af Stationsforstander V. i Bryrup)." HP har understreget Ane Margrethe Vedel. Hun var født 11.4.1883 på Fuglsang i Vinding sogn, som hendes far dengang ejede. Det var på Fuglsang HP og AP tilbragte nogle uger i sommeren 1924. tilbage
[2] Deres sidste Brev: ikke bevaret. tilbage