Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Rørvig. 26. juni 1913

Familjen endelig igen samlet

Rørvig
Nykøbing Sj.
26.6.13.

Kære Galschiøt!

Jeg vil blot fortælle Dem, at vi ligger i Underhandling med Fru Rode1 (født Ploug) om Leje af en af hendes Villaer ved Snekkersten Station. Kontrakten er ikke underskreven; men det lader virkelig til, at Sagen skal gå i Orden. Det er jo så Meningen at tage Steffen hjem2, og da vi foreløbig også beholder Else hos os, bliver Familjen endelig igen samlet, og vi har dermed fået et længe næret Ønske opfyldt. At det netop bliver i Helsingørs Nærhed, vi samles, er både min Kone og jeg særlig glade for, skønt vi vel for Vinterens Vedkommende næppe får megen Glæde af Dem, da De jo tænker på at overvintre i Syden. Det er Skade! Jeg længes altid efter igen at sidde i Deres Lænestol mellem Reolen og Skrivebordet og lade Munden løbe med en Cigar til Støttestav. Nu sker det måske først til Foråret.

Fra min Kone og mig selv bringes Dem en stor 2 Tak for Besørgelsen af vort Gods, der er kommen godt herop. Min Kone beder om at få at vide, hvormeget De har udlagt for hende3. Hos mig har De vist også noget tilgode for Assurance etc. De er nok så god ved Lejlighed at sige os, hvormeget det hele beløber sig til.

Vi har fået os ganske hyggeligt indrettet her i vort lille Bondehus. Om en halv Snes Dage venter vi Børnene og håber, at de vil bringe Sommeren med sig. Vi har det idag ret koldt. Også på Fyn havde vi det vinterligt den meste Tid og fik derfor ikke så meget ud af Opholdet som vi havde håbet. Vi nåede dog op til Kjerteminde og havde den Dag et strålende Vejr. Der var dejligt. Vi forelskede os begge i en lille Herregård4, der ligger umiddelbart ved Byen på Vejen ud til Klinten nær Vejen fra Nyborg. Jeg kunde godt lide at købe den; men den er måske ikke til Salg.

Modtag nu de hjerteligste Hilsner fra os begge.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Fru Rode: Annette Caroline R., f. 1855, datter af Carl Ploug. Hun var enke efter overretsprokurator Vilhelm Rode (1832-86) der var farbror til Ove og Helge Rode. tilbage
[2] Steffen hjem: Under ægteparrets Tysklands-ophold var Steffen i huset hos en af lærerne på Helsingør Latin- og Realskole. tilbage
[3] udlagt for hende Ægtefællerne synes således at have haft adskilt økonomi. tilbage
[4] Herregård: der må være tale om enten Louisenlund eller Lundsgaard. Louisenlund, der er bygget 1908-11, ligger umiddelbart ved byen på Klintevej der fører til Nyborg. Lundsgaard ligger længere ude ad samme vej, noget før man kommer til Klinten. tilbage