Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Gentofte. 10. december 1912

Sigrid Unsets store Novelle

Gentofte.
10.12.12

Kære gode Fødselsdagsbarn!

Vi bringer vor Lykønskning og råber et Hurra for Dem i vore Hjerter. Årene synes jo ikke at skulle få nogen Magt over Dem, så jeg kan tænke mig, De selv er forbavset over, at De nærmer Dem de 70. Da jeg for en Menneskealder siden lærte Dem at kende, syntes De mig så umådelig meget ældre end jeg, – nu er De den yngste af os.

2 Tak for sidst! Jeg gik fra Dem med en Fornemmelse af at have brugt mit Snakketøj temmelig ubeskedent, – men det havde ligget ubrugt så længe! "Jenny1" har jeg læst, og jeg må tilstå, jeg forstår ikke Deres Optagethed af den. Den Interesse, den Slags Bøger√ vækker, er af samme Art som det intime Brevs; men af Kunst og Kunstglæde giver denne 500 Sider store Novelle mig√ kun lidt. For Øjeblikket er min Kone i Færd med at læse den. 3 Måske får hun mere ud af den.

Ak, jeg længes ofte op til Dem, men Vejen er for lang. Vær nu på det bedste hilset!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Jenny: roman af Sigrid Undset, 1912, 399 sider. tilbage