Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 22. december 1912

kølige upartiske Anatole France

Helsingør 22/12 12

Kære Ven. – Jeg ved ikke, om dette kan naa frem, inden De tager til Skovridergaarden i Julen, men faar De ikke min Hilsen før, faar De den da allenfals bagefter. De skulde haft et ordenligt Brev til Tak for det venlige, jeg fik paa min Fødselsdag; men jeg har faaet Influenza i Huset og skal selv i Seng, saa snart jeg har faaet disse faa Julehilsener fra Haanden. Jeg længes efter at se Dem og Deres her, men nu maa jeg først se, hvad denne Redelighed bliver til. Min Søster har ligget en halv Snes Dage med en Del Feber, men nu synes hun at være ovre det værste. Derfor er 2 det jo meget passende, at jeg fortsætter. Rist skrev idag, at han gerne meget snart vilde indbydes. Vi maa saa se, om vi kan lave noget, naar De atter er vendt tilbage til Gentofte. Paludan1 skulde holde Jul hos mig, men har jeg det ikke bedre imorgen, maa jeg nok sende Afbud. Det gør mig ondt, at "Jenny" ikke behagede Dem mere, og jeg synes, De undervurderer den. Saa er det bedst, De faar hendes "Viga-Ljot og Vigdis2", for jeg gad nok vide, om hellerikke den skulde kunne tage Dem; i saa Fald vil jeg opgive at have nogen Mening om Bøger mere. Dog vil jeg forinden sige, at jeg har læst Anatole Frances "Guderne tørster" (paa Dansk i en god Oversættelse3) og haft stor Glæde deraf. Maa jeg uden at dumme mig for meget sige, at han og De er aandsbeslægtede, eller maaske rettere, at han mindede mig om Dem gennem sin kølige upartiske Overlegenhed i Beretningen. Hilsen til alle

Deres
M. Galschiøt

 
[1] Paludan: overretssagfører Holger P. tilbage
[2] Viga-Ljot og Vigdis: Sigrid Undsets fortælling fra 1909. tilbage
[3] Oversættelse: af Valdemar Koppel, 1912, efter Les dieux ont soif. tilbage