Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 17. januar 1913

Søndagsmad og Bridge

17/1 13

Kære Pontoppidan. Vil De og Deres Frue ikke besøge mig Søndag 26de Jan.? Vi maa jo da prøve igen at ses og haabe paa, at det lykkes. At det ikke gaar som sidst. Jeg har tænkt mig, at De skulde komme med et Tog, der er her Kl. c. 2, saa kunde i det mindste De være med paa en lille Tur ud i Skoven. Ellers spiser vi Kl. 6 à 6½. Selvfølgelig er det Dagligdragt og lidt Søndagsmad. Bagefter mulig en Bridge. 2 Jeg haaber at faa Rist, Paludan, Trydes mulig Rink med. Det var en fornøjelig lille Visit jeg havde af Else og hendes Kæreste1 forleden Søndag. Han var en indtagende ung Mand. Ellers er alt atter ved det gamle her paa Stedet, saa nogenlunde da – for min Søster er ikke rask endnu, kun oppe nogle Timer om Dagen. – Saa haaber jeg, vi ses. Venlig Hilsen til hele Familien

Deres hengivne
M. Galschiøt

 
[1] Else og hendes Kæreste: HPs datter og stud.med. Einar Thomsen som hun blev gift med 24.7.1914. tilbage