Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Ahlmanns Allé 4. 24. november 1910

bliver ved vor Bestemmelse

Ahlmanns Alle 4.
24/11 1910

Kære Galschiøt!

Vi forstod ikke Steffen sådan, at der havde været Tale om nogen veritabel Indbydelse, for ellers havde vi naturligvis forlængst givet et skriftligt Svar. Vi vidste desuden ikke bedre, end at Dr. Trydes Sønner endnu levede under Deres Vingers Skygger, og da var jo Pladsen ved Deres Hjerte optaget. Nu synes Steffen ikke at have været heldigere med sine Forklaringer til Dem. Vi veed nemlig ikke noget om, at Klinkbys indretter sig på at huse Else, og det tror jeg heller ikke de kan. Da De nu tilmed ikke er rigtig rask, så bliver vi ved vor Bestemmelse og kryber i Ly på Hotellet; eller – dersom Klinkbys virkelig skaffer Plads til Else – tager hun derop alene.

Så har vi to gamle Deres Gæstevenlighed tilgode til en Lejlighed, der passer både 2 Dem og os bedre. For De kan nu sige hvad De vil, den Forstyrrelse, vi vilde bringe ved at føre en Baldame med os, vilde De sikkert sent glemme.

Men det er skrækkeligt, at De er så dårlig og må gå tilsengs. Vi ønsker Dem hurtig Bedring, og sender alle Tak og atter Tak for al Deres Godhed imod os.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.