Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Ahlmanns Allé 4. 27. november 1910

venter på et Tøbrud


Søndag. [27.11.19101]
Ahlmanns Alle 4.
Hellerup.2

Kære Galschiøt!

Else er kommen tilbage fra Helsingør uden at have fået Lejlighed til at bringe Dem en√ Hilsen og høre til Deres Befindende, hvad hun havde Ordre til og også selv havde megen Lyst til. Men Ballet begyndte så tidligt, at der ikke kunde være Tale om at nå ud til Reberbanen, og det sluttede så sent, at hun sov hele Formiddagen og vistnok lidt endnu.

Vi gamle blev altså hjemme, da det viste sig, at Klinkbys3 havde skaffet Plads4, og nu er altså den store Begivenhed overstået og tilhører Verdenshistorien.

Men nu ligger De og sveder af Salicyl5 2 og har det ilde. Jeg har virkelig Medlidenhed med Dem til Trods for, at jeg selv har det snavs og trænger til at lægge mig hen til en lang, lang Søvn. Jeg er så træt.

Men det er en Overgang. I Bunden af mig ligger der ophobet ubrugte Kræfter, som bare venter på et Tøbrud.

Vi sender Dem de hjerteligste Hilsner og ønsker Dem en snarlig Genopstandelse.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] MG daterer brevet til 25.11.1910, men det var en fredag. Den rigtige dato er formodentlig 27.11.1910. tilbage
[2] MGs tilskrift: "25/11 10. Efteraar 10" tilbage
[3] Klinkby: MGs tilskrift øverst på brevet: "Klinkby. Lærer ved Almenskolen i Helsingør, hos hvem Steffen Pontopp. boede under sin Skolegang." tilbage
[4] Plads: til Else [MGs tilskrift]. tilbage
[5] Salicyl: d.v.s. acetylsalicylsyre, brugt som smertestillende middel siden 1899 under navnet Aspirin (= Magnyl). tilbage