Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Østby. 19. marts 1885

mit bedste, der med hende gik bort

Østby
pr Skiby
[torsdag] d. 19d Marts.
[tilføjet af MG:] 85

Kjære Galschiøt!

Mellem en Bunke uåbnede Breve har jeg på Udskriften kunnet kjende Deres1 Hånd, og skjønt jeg endnu ikke har læst Brevet, vil jeg dog sende Dem disse to Ord. Det har ikke været mig muligt at have Tanke for andet end vort lille Barn, som nu er død efter en lang og forfærdelig Sygdom, og for de Lidelser, hun Dag og Nat har måttet gjennemgå. Det har for mig været en Tid, jeg ikke kan beskrive, fordi det var mit bedste, der med hende gik bort.

Imorgen skal jeg imidlertid samle mig såvidt, at jeg kan begynde at gjøre Deres Manuskrpt i Stand, og skal da sende Dem det med det allersnareste.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] < deres tilbage