Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Østby. 29. marts 1885

det døde Vand efter Stormen

Østby, Søndag.
[tilføjet af MG:] 440 Kr.
Marts 85    
[29.3.18851]

Kjære Galschiøt!

De kjender Ordet om det døde Vand efter Stormen. Jeg har været i et sådant, siden De hørte fra mig sidst. Forleden begyndte jeg, og nu sender jeg den første Halvdel. Inden ret mange Dage skal Slutningen følge, og dermed yderligere Forklaringer. Som De måske strax kan se, er det hele ganske omarbejdet – mit første Manuskrpt[sic!] syntes mig ved Gjennemlæsningen altfor skitsemæssigt – og samtidig dermed meget forstørret. Når De har fået også den sidste Halvdel, vil De vel iøvrigt nok skrive mig til derom.

Tak for de deltagende Ord, De sendte mig ved min lille Piges Død. Det er underligt, at man altid skal miste det, man nødigst vil undvære. Og nu mange venlige Hilsner indtil videre.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

[flere påtegninger over og under brevteksten, sidstnævnte formentlig beregning af manuskriptets omfang: 2 1/3 Ark]

 
[1] jf. Karens død 8.3.1885 og begravelse 15.3. (Skjerbæks datering). tilbage