Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Rødkjærsbro. 3. juni 1884

hans Billeder passer i Texten

Rødkjærsbro. Tirsdag.
Kroen.
[tilføjet af MG:] Maj 84 (?)
[3.6.18841]

Kjære Hr. Galschiøt!

Som De af Overskriften vil se er jeg nu i Jylland, har alt været her en Stund og agter også snart at tage tilbage til det civiliserede Sælland igjen. Tillykke med "Danmark"! Jeg sér af Aviserne her ovre, at den er "gået aff", og jeg håber, at jeg – efter hvad De omtrent lovede – vil få den Fornøjelse at se det første Hefte ligge på mit Bord, når jeg kommer hjem. Jeg gjør selvfølgelig frygtelig Reklame for Værket; min blotte Nærværelse i Randers f.Ex (hvor jeg er kommen fra i Dag) har således været den rene Reklame, idet jeg mindst hundrede Gange har måttet besvare Spørgsmålet om 2 Anledningen til mit Komme med Ordene: "Danmark i Skildringer og Billeder, stort Pragtværk med glimrende Illustrationer i Hæfter á 2 Kr o.s.v."

Nu kan jeg nogenlunde sige Dem, hvad jeg nærmest skriver om. Jeg følger temmelig nær Overskriften: Ved Mariager og Randers Fjord. Naturligvis bliver der – som aftalt – kigget ned til Grenå, Ebeltoft o.s.v., men Udførelsen dér bliver dog løseligere. Randers bliver god. Kalø synes jeg, De skulde få den til at beskrive, som skal behandle Århusegnen; dér hører Stedet dog nærmest hen; men nu får vi se.

Jeg har fra Hr. Rohde (som De nok erindrer) fået den Besked, at han, efter at have talt med Dem, ikke véd, om han er kjøbt eller solgt. De syntes jo godt om hans Billeder, og de kan jo udmærket godt passe ind i Texten til Randers, så hvorfor kan de nu ikke benyttes?

Jeg rejser i Morgen videre herfra. Med venlig Hilsen

Deres hengv
Henrik Pontoppidan

Undskyld Jaskværket, men Posten holder for Døren!

 
[1] dateret (af Skjerbæk) under hensyn til artikel i Randers Amtsavis 29.5.1884 om "Pragtværk", hvoraf 1. levering nu foreligger, og under hensyn til formening om at HP er tilbage i Hjørlunde før dåb af Johanne 15.6.1884. Jf.: "1. Levering" i bogfortegnelsen 23-29/5 1884. tilbage