Henrik Pontoppidan til Dansk Forfatterforening
Sendt fra Frederiksborg. 9. marts 1908

optagelse

Frederiksborg.
9d Marts 1908

Til
Forfatterforeningen!

Jeg tillader mig herved at anmode om at blive optaget som Medlem af Foreningen.

Ærbødigst
Henrik Pontoppidan.