Henrik Pontoppidan til Dansk Forfatterforening
Sendt fra Hillerød. 30. september 1906

Udmeldelse

Hillerød 30te Sept.
19061

Til
Forfatterforeningens Sekretær, Kbhvn.

Jeg beder Dem ved disse Linjer modtage min Udmeldelse af "Dansk Forfatterforening".

Med Højagtelse
H. Pontoppidan

 
[1] korrespondancekort adresseret til: "Forfatterforeningens Sekretær / "Dansk Forfatterforening" / København"; omadresseret først til "Hørsholm" derefter til "Gammel Strand No. 48, 3 / Kjøbenhavn"; poststemplet "Frederiksborg 30.9.06", "Hørsholm 1.10.06, 5-6 F", "Kjøbenhavn 1 OMB 1.10.06". tilbage