Henrik Pontoppidan til Kai Flor
Sendt fra Helsingør. 1. december 1918

et lille Digt

Helsingør
[Søndag] 1.12.18

Hr. Redaktionssekretær Kai Flor.

Jeg takker Dem for Deres Opfordring, som jeg gerne efterkommer. Jeg har tænkt at sende Bladet et lille Digt; men da jeg indtil idag har været beskæftiget med andet Arbejde, beder jeg Dem om endnu en Dags Frist. Allersenest Onsdag Morgen skal De have mit Bidrag.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.