Kai Flor til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Pilestræde 34, København. 26. november 1918

nødigst af alle savne Dem

Berlingske Tidendes
Redaktion
Kjøbenhavn K., d. 26/11 1918
Pilestræde 34

Forfatteren Hr. Henrik Pontoppidan.

Berlingske Tidende drister sig kun sjældent til at banke paa Deres Dør. Naar vi nu henvender os til Dem, er det i det sikre Haab, at De af Hensyn til Anledningen ikke vil lade os gaa forgæves!

Vi vil gerne forme vort Julenumer som en Hilsen til Sønderjylland og henvender os i den Anledning til en Række af vore betydeligste Mænd paa alle Samfundsomraader for at anmode 2 dem om et Bidrag til det.

I et saadant Numer vilde vi nødigst af alle savne Dem; og vi vil være Dem taknemmelig blot for nogle faa Linier: en Erindring, et Indtryk – hvad der kan tænkes at udtrykke Deres Følelser ved Haabet om Nordslesvigs Genforening med Danmark.

Desværre maa vi sætte Fristen for Aflevering af et Manuskript til Mandag d. 2. December. Men vi haaber ikke, at det vil udelukke Dem fra at sende os et Par Linier.

Med Hilsen fra Redaktør Gulmann

Deres ærbødige
Kai Flor.
Red.sekretær.