Henrik Pontoppidan til H.O.G. Ellinger
Sendt fra Elsdyrsgade 24. November 1877 (omtrentlig datering)

de "polytekniske Soireer"

[stemplet:] Polyteknisk Forenings Arkiv 1877/78 Nr. 7 Bilag 1.

Bilag
til Hr. H.O.G. Ellinger's Cirkulære

Jeg beder D'Hr. først at undskylde, at jeg har en lidt anden Mening om dét, der tjener til Foreningens Tarv, end Hr. Ellinger, – og dernæst, at jeg lægger Beslag på D'Hr. ved et Par Modbemærkninger.

Først om Foreningens "Grundpille"; denne anse's at være de ugenlige Møder; jeg er dog af den Formening, at de extraordinære Møder (Kandidatgilder, Baller, Komedier, Fester o.s.v.) ere Foreningens rette "Grundpiller"; dette synes klart at fremgå deraf, at der sjeldent møder et anstændigt (man undskylde mig Ordet) Antal Medlemmer ved Foreningens ugentlige Møder; men dog et antageligt Antal ved Fester. Hr. E. vil måske sige, at de ugentlige Møder skulle være "Grundpillen"; men således at drive en Sag ind i en anden Bane, end den har, er ikke så godt som at hjælpe på og støde til, så at den 2 bedre kan komme frem på den Bane, den således selv har valgt sig, en som altså må falde naturligst. Det må derfor være i Foreningens Tarv – ikke at forcere de ugentlige Møder til at blive Grundpille, men at hæve og fremme de virkelige Tilknytningspunkter. De små Foredrag ved de ugentlige Møder, som Hr. E. har foreslået, ere derfor efter min Formening ikke anbefalelige (der ligger naturligvis ikke heri, at de slet ikke skal komme frem; men Foredragenes Stilling bør være som hidtil – en ordentlig Udvikling over et ordentligt Emne af en ordentlig – om jeg så må sige professionel Foredragsholder).

Vi bør derfor snarere søge af og til at afholde små Aftenunderholdninger. Disse må imidlertid komme frem i en beskeden Skikkelse. Bestyrelsen må da sørge for til disse at angagere Kvartetsang, måske Solosang, Musiknumre, små Oplæsninger og hvad der ellers kan komme for. Disse polytekniske Soireer må da være for Medlemmer med Familie (både Herrer og Damer), der serveres ikke med noget af Foreningen (men det forreste Værelse kan jo benyttes som Restauration) og de virkende musikalske og dramatiske Medlemmer (og 3 Ikke-Medlemmer) skal da ikke optræde på en "dertil indrette[t] Estrade"; men – som ved Familiesoireer – ved henholdsvis Fortepianoet (med det øvrige Selskab placeret frit om i de forskjellige Værelser) og om ved et aflangt (eller flere) Borde med Fore Oplæseren for Bordenden.

Dette er imidlertid kun Grundtrækkene, men det var vist heldigt at sammenkalde et Bestyrelsesmøde for sammen med Hr. Ellingers Forslag at diskutere de "polytekniske Soireer".

Forbindligst
Henrik Pontoppidan