Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
3. oktober 1941

Hav mig undskyldt


3die Oktb. 41.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Dumreicher!

Jeg er taknemlig for Deres Opfordring1 men vil alligevel foreslå, at mit Forfatterskab bliver uomtalt ved nævnte Lejlighed. Der er sikkert yngre Forfattere, som vil have mere Gavn både af Honoraret og Reklamen. Hav mig derfor undskyldt.

Deres forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] Opfordring: se foregående brev 1.10.1941. tilbage