Carl Dumreicher til Henrik Pontoppidan
1. oktober 1941

De skulde repræsentere Prosaen

Dansk Forfatterforening1

1' Oktober 1941.

Forfatteren,
Hr. Dr.phil. Henrik Pontoppidan,
Holmegaardsvej 2, Charlottenlund.

Søndagen den 2' November afholder Dansk Forfatterforening (i Bogugen) en Matiné i K.B. Hallen2. Programmet er tænkt saaledes: Tre Forfattere, der repræsenterer henholdsvis Prosa, Drama og Lyrik, læser hver personlig op. Svarende hertil læser tre betydelige danske Kunstnere op af Forfattere, der ikke kan være tilstede. Her vil jeg meget gerne, at De skulde repræsentere Prosaen, rimeligvis oplæst af Poul Reumert. Men det Stykke, der skal oplæses (mellem 8 og 15 Minutter), vil jeg være Dem meget taknemmelig, om De, saa snart det er muligt, selv vilde opgive mig. Vi skal nemlig snarest meddele Statsradiofonien Programmet, da netop dette skal transmitteres.

[uden underskrift]

 
[1] Da HP stilede sit svar på dette brev til Carl Dumreicher, medlem af betyrelsen for Dansk Forfatterforening, må CD regnes for afsender af nærværende brev. tilbage
[2] Matiné: "Den danske Bogs Uge" 2.-7.11.1941 indledtes med denne matiné, hvor Dumreicher var konferencier. Talere var, efter Forfatterforeningens formand Harry Søiberg, bl.a. Jacob Paludan, Tom Kristensen og Kjeld Abell. (Kilde: Politikens referat 3.11.1941.) tilbage