Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 18. december 1941

to unge Nygifte


18d Decb. 41.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Dumreicher!

Tak for Deres Hilsen og Lykønskning i Anledning af Holberg-Medaillen, der unægtelig var mig en Overraskelse, som jeg dog glædede mig over.

Nu nærmer vi os Jul og Selskabssæsonen. Jeg er jo nødtvungen Eneboer og ser kun mine Allernærmeste. 2d Juledag venter jeg dog de to unge Nygifte, De omtaler i Deres Brev1. Er det muligt, at jeg også kan gøre Regning på Dem til Middag den Dag? Det skulde glæde mig. Der 2 kommer ikke andre, og det hele er ganske ufestligt. Spisetiden er Klk. 6.

I Håb om at få Dem at se den Dag

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage