Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 5. januar 1938

Arv og Gæld færdig sidste sommer


5 Januar 38.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Carl Dumreicher!

Tak for venligt Julebrev og det smukke Danmarksdigt, der ledsagede det. Selv har jeg længe været stum; men nu har jeg besluttet mig til at udgive et lille Prosabind (en Fortsættelse af "Drengeår" og "Hamskifte"), som jeg har haft liggende siden i Sommer. Egenlig skulde det have været ud til Jul; men jeg var det hele Efterår ret klejn. Navnlig gjorde Øjnene mig mange Knuder, og endnu er jeg ret afkræftet. Men dersom 2 det går an i en sådan Tilstand, der allerede Klk. 9 gør mig til en Klud, at bede Dem gøre mig Selskab ved mit Middagsmåltid, der er Klk. 6, skulde det glæde mig, om De vilde komme her på Lørdag, d. 8d, da jeg den Dag venter en anden Gæst, som De vistnok vil kunne have Glæde af at træffe. Vil De være så god at ringe til Frk. Larsen (Ordrup 2766) og lade hende vide, om jeg tør vente Dem.

De bedste Nytårsønsker!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.