Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 7. marts 1938

jeg er begyndt at blive gammel


7d Marts 38.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Dumreicher!

Nogen Tids Upasselighed er Skyld i, at jeg først i Dag bringer Dem min Tak for Deres Brev og for den prægtige Kantate, De så venligt og til min oprigtige Glæde sendte mig. I det hele er jeg i den senere Tid lovlig hyppigt bleven mindet om, at jeg√ er begyndt at blive gammel. Er jeg ikke helt blind som Galschiøt, så plages jeg til Gengæld af rheumatiske Lammelser, 2 som også kan gøre det surt nok for En mangen Gang. Jeg håber dog snart at komme til Kræfter igen, og at jeg da kan få den Fornøjelse at se Dem her i Holmegården og klinke med Dem.

Universitetsbibliotekets Flytning1 har sikkert givet Dem travle Dage, i det hele på mere end én Måde lagt Beslag på Dem. Men nu er det vel overstået, og det må jo føles som en stor Lettelse. Den nye Bygning ser prægtig ud og er åbenbart også indvendig en Seværdighed. Den ligger blot så Pokkers langt borte.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Flytning: Universitetsbiblioteket blev i 1938 delt: afdelingen for naturvidenskab og medicin flyttede ud fra Fiolstræde til en ny bygning på Nørre Fælled. tilbage