Carl Dumreicher til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Universitetsbiblioteket. 24. december 1937

professorinden ved min side

Universitetsbiblioteket
Fiolstræde 1, København K.

Julen 1937

Kære hr. Henrik Ponoppidan

Maa jeg – med jul og nytaar for øje – bede Dem modtage de varmeste og bedste ønsker saavel for selve julen som for det kommende aar. Dertil en tak for lov til nu og da at banke paa døren og ganske særlig for indbydelsen til d. 24 juli. Den glædede De mig ganske særlig med. Jeg har jo for nylig – ved guldbrylluppet1 16 nov. – igen haft lejlighed til at hilse paa min gode veninde "professorinden" og glæde mig over at sidde ved 2 hendes side. Og forleden fik jeg et – egenhændigt – brev fra Galschiøt med tak for en hilsen til 11 dec, men linjerne sagde mig, at øjnene slet ikke kunde følge dem. Jeg svipper meget snart op til ham. Og kort efter nytaar vilde jeg ogsaa meget gærne forhøre om mulighed for en lille nytaarsvisit hos Dem. Her alt vel, kun savner jeg min søn, som for tiden stiller cementmaskiner op i Irland og fejrer engelsk jul i Dublin. Maa jeg nu tilsidst sende den allerhjærteligste julehilsen til Dem fra Deres meget hengivne

Carl Dumreicher

 
[1] guldbrylluppet: Else Thomsens svigerforældres guldbryllup, som blev fejret med en middag på "Petit Trianon". (Politiken 15.11.1937). tilbage