Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. januar 1935

meget religiøs


21 Jan. 35
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Dumreicher!

De har gjort min Søster, Fru Ostenfeld, og mig (de to sidstlevende af den store Børneflok fra Randers gamle Præstegård) en stor Glæde ved Deres venlige Tilsendelse. Vi kan blot ikke begribe, hvorledes det er gået til, at et for os alle så betydningsfuldt Dokument er kommen ud af Familjens Besiddelse og er havnet hos en Antikvar. Ikke mindst for 2 min Søster, der er meget familieinteresseret og desuden meget religiøs, har det været en stor Oplevelse. Jeg beder Dem derfor at modtage en hjertelig Tak fra os begge. – Og gid De nu en Dag vilde gøre Alvor af at komme herud og spise Middag med mig (Klk. 6). Jeg er ganske vist lidt Patient endnu, og både med Syn og Hørelse går det ned ad Bakke; men De vil jo nok være tålmodig og finde Dem i mine√ generende Skrøbeligheder. De må selv vælge en Dag, der passer Dem. I denne Uge er der for mit Vedkommende ingen Hindringer. Blot De vil ringe om Formiddagen, så min Husbestyrerinde kan få at vide, at De kommer (Ordrup 2766). Jeg glæder mig til igen at se Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.