Carl Dumreicher til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 17. januar 1935

Ordinationsprædiken

17/1 1935

Kære hr. Henrik Pontoppidan

En antikvar, som ad omveje havde faaet fat i vedlagte manuskript1, har – da han vidste, at jeg var fra Randers – villet glæde mig dermed. Jeg satte et omslag om, men lader det derefter gaa videre (som det bør) og føjer dertil en sen, men hjærtelig nytaarslykønskning med haab om, at jeg ogsaa i 1935 ved lejlighed maa finde alt vel paa Holmegaardsvej 2. 2 Jeg har jo bl.a. hørt, at de 11/12 var paa fødselsdagsbesøg i Helsingør.

Med den varmeste hilsen er jeg

Deres meget hengivne
Carl Dumreicher

 
[1] vedlagte manuskript: Dines Pontoppidans ordinationsprædiken. Jf. Hamskifte, s. 131f og Lindhardt 1948, fodnote 34 s. 9-10. Carl Dumreicher forklarede i vinteren 1963/64 F.B. at manuskript var blevet solgt fra den i 1931 afdøde Morten Pontoppidans bo. Ib Ostenfeld arvede det fra sin mor, HPs søster, den "meget religiøse" Elisabeth Ostendfeld. tilbage