Carl Dumreicher til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 21. juni 1934

tak for sidst

Kbh 21/6 1934

Kære hr. Henrik Pontoppidan

Først: hjærtelig tak for sidst (jeg haaber ikke, at jeg blev for længe, men 1000 plejer jo at være den tilladelige grænse). – Dernæst: Thorvaldsen-medaillen er akademiets højeste udmærkelse; den er sølvforgyldt og uddeles efter bestyrelsens skøn til almen anerkendte og højtfortjente kunstnere. – Endvidere: jeg kan hilse fra Svendborg, hvor jeg boede under oldskriftselskabets udflugt og mindedes Deres 70 aars fødselsdag. Endelig: mine bedste ønsker for ferien i Rørvig og – maaske – paa gensyn hos Galschiøtt.

Med den hjærteligste hilsen

Deres hengivne
Carl Dumreicher