Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 15. juni 1934

diskutere Deres Brev


15d Juni 34.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Dumreicher!

Jeg har allerede én Gang – for flere Dage siden – holdt Pennen til Papiret for at takke Dem for Deres Brev og samtidig spørge Dem, om De kunde have Lyst til at spise Deres Middagsmad her sammen med Prof. Vilh. Andersen og hans Frue, der havde meldt deres Komme. Men inden jeg fik Brevet afsendt, kom der Afbud fra Andersens. Fruen var bleven dårlig og bad om et Par Dages Opsættelse. Siden har jeg ikke hørt derfra, så jeg må antage, at det har været lidt mere end en almindelig Upasselighed. Vil De svare mig på, om De gider sidde her alene med mig døve Mand i Morgen, Lørdag, Klk 6. Søndag er De jo optaget, og i den kommende Uge har vi Vask og Rengøring her i Huset. Vil De have den Godhed at efterlade Besked i Deres Hjem, inden De tager til Byen? Min Husholderske skal da ringe dertil i Morgen Formiddag. Når vi så – forhåbenlig – ses, kan vi mundtlig diskutere Deres Brev[s] øvrige, elskværdige Indhold.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.