Carl Dumreicher til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 7. juni 1934

en god sommer

7/6 34

Kære hr. Henrik Pontoppidan

Jeg hører fra forfatterforeningen, at De gærne vil have et fotografi af maleriet af Dem.

Det vil være bestyrelsen en glæde at sende Dem et saadant. Maa vi – som gave selvfølgelig – sende Dem f.ex to fotografier (eller 3, saa Deres søn ogsaa kan faa et). Er lidt over alm. kabinetsstørrelse1 passende – eller har De andre ønsker?

Et par ord derom vil glæde mig. Og siden jeg skriver, spørger jeg om to ting til: 1) vil De snart have mig igen en aften til sædvanlig tid? 2 2) Kunde De tænke Dem – De vilde glæde os meget dermed – at lade Dr. Poulsen og mig hente Dem en dag i bil (en dag med sol) og køre Dem ud til kysten, hvor vi gærne vilde have Dem som gæst ved en lille middag à trois. Hjem naturligvis paa samme maade.

Og
3) lad mig ikke glemme det. Jeg bliver i Kbh hele sommeren – jeg er altsaa (÷ 17 og 18 ds, hvor jeg er paa tur med oldskriftselskabet) til tjeneste, om De en dag vover Dem ind til byen og har lyst til at se dens nyeste udvikling.

3 Med hjærtelig hilsen og ønske om en god sommer, om De vil længere bort.

Deres hengivne
Carl Dumreicher

 
[1] kabinetsstørrelse: ca. 16x11 cm. tilbage