Carl Dumreicher til Henrik Pontoppidan
3. maj 1937

vor henvendelse

3-5-37

Kære hr. Henrik Pontoppidan

Inden "Dansk Forfatterforening" paa fredag har bestyrelsesmøde, har jeg paa dens vegne en lille sag1, som jeg er anmodet om at forelægge for Dem. Vilde det passe, om jeg f.ex onsdag eller torsdag tog direkte fra biblioteket kl 3 ud til Dem og blot aflagde en lille visit for at redegøre for vor henvendelse. Men iøvrigt maa De 2 naturligvis selv bestemme tiden. I haab om gensyn og med den hjærteligste hilsen

Deres hengivne
Carl Dumreicher

 
[1] sag: muligvis vedr. legatet i Pontoppidans navn. tilbage