Carl Dumreicher til Henrik Pontoppidan
24. juli 1937

min første lykønskning

24/7 37

Kære hr. Henrik Pontoppidan

I et brev, som maaske – og maaske ikke (rimeligvis ikke) – i dag er naaet Dem i Rørvig, har jeg sendt min første lykønskning til dagen og meddelt, at jeg delte den og lod den anden lykønskning gaa til Holmegaardsvej.

Her er den – en efter nogen søgen endelig fundet hilsen fra Randers, som forhaabentlig 2 en aften vil kunne opfriske minderne fra den gamle by, men som i dag gærne skulde medføre min anden, men lige saa ærbødige og varme lykønskning, min dybe tak og min allerhjærteligste hilsen fra

Deres meget hengivne
Carl Dumreicher