Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. juli 1937

Deres skønne Fødselsdagsgave


26.7.37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Dumreicher!

Jeg havde forleden ikke Lejlighed til rigtig at takke Dem for Deres skønne Fødselsdagsgave. Der var så meget, der adspredte. Nu da jeg i en stille Time påny har ladet Billede på Billede af de gamle, minderige Steder glide mig forbi, føler jeg Trang til mere eftertrykkeligt at sige Dem Tak for den prægtige Bog, som i Fremtiden sikkert mangen Gang igen vil fængsle og glæde mig. Og lad mig så også påny takke Dem, fordi De gjorde mig den Glæde at 2 tage Del i det improviserede lille Fødselsdagsgilde her. Jeg hører af min Datter (den nybagte Professorinde), at det bagefter fortsattes andet Sted med et Kalas, der varede til den lyse Morgen. Jeg må åbenbart ikke have skænket bravt nok for mine kære Gæster. Men tilgiv en gammel Mand, der selv er bleven bare Nippedrikker.

Nu drager De om få Dage til Tyrol. Jeg misunder Dem. Men Lykke på Rejsen! Og et godt Gensyn, når De kommer tilbage!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.