Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Rørvig. 12. juli 1933

Nåde af Medborgere


12 Juli 33.
Rørvig, pr Nykøbing. Sj.

Henrik Pontoppidan hilser sin Ven Carl Dumreicher.

De ser, jeg er begyndt Læsningen af den Samling Plinius-Breve1, De så venligt sendte mig, og har taget Lære af den. Disse Sen-Romere er jo i mange Måder nogle store Narre, selvoptagne og forfængelige; men deres Menneskekundskab og Verdenserfaring bøder på Naragtigheden og gør deres formfuldendte Optegnelser til en værdifuld Lekture. Jeg takker Dem både for denne Læsning og for de venlige Ord, hvormed De i "Dagens Nyheder"2 hilste min Udnævnelse til Æresborger i Randers. En af mine Venner har udtalt sin Forundring over, at jeg, som ellers ikke har ønsket at modtage ydre Udmærkelsestegn, i dette Tilfælde har vist mig mindre standhaftig overfor Ærens Tillokkelser. 2 Men der er for mig en betydelig Forskel på de Hædersbevisninger, der tildeles En som en Nåde fraoven, og dem, der gives En af venligsindede Medborgere. Og når disse Medborgere så tilmed er Randersborgere, har jeg virkelig dobbelt Grund til Taknemlighed.

Jeg håber, De kom vel til Bornholm og har samme Glæde af Havet og Klipperne derovre, som jeg af Havluften, Sandet og Lyngen her i Rørvig. Det er nu snart 40 År, siden jeg første Gang ret tilfældigt kom hertil. Dengang var en Sommergæst en enlig Fugl her, som blev betragtet med Forundring. Nu sværmer de på Veje og Stier, med og uden Klæder, i hvert Fald halvnøgne, og ingen af de Indfødte forundrer sig længer, men sætter tværtimod Limpinde ud for at fange dem ind.

Vale!3

 
[1] Plinius-Breve: sandsynligvis Udvalg af den yngre Plinius' Brevveksling (1922), 32 sider, oversat af C.M. Rosenberg. Bogen udkom i mange oplag. tilbage
[2] Dagens Nyheder: 1.7.1933. tilbage
[3] Vale: Om den latinske brevhilsen skriver Carl Dumreicher i en artikel fra 1941 (i tidsskriftet Danmark nr. 19, s. 161):
Paa sine gamle Dage er Henrik Pontoppidan bl.a. vendt tilbage til Oldtidslitteraturen i Oversættelse og kan godt finde paa efter Læsningen af Cicero's eller Plinius den yngres Breve at muntre sig med at efterligne den latinske Brevlstil.
tilbage