Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 2. september 1933

Husmandskost med et Glas Vin


2d Sptb. 33.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund

Kære Hr. Dumreicher!

Nu, da vi er nået ind i September, og Videnskabens unge Dyrkere atter er i København, tør jeg ikke længer beholde de to Bøger fra Universitetsbiblioteket, som De var så venlig at forskaffe mig til Sommerlektyre. Jeg har også forlængst læst dem og haft megen Glæde deraf. Jeg sender dem – under Deres Adresse – til Biblioteket, hvad 2 vistnok må være Dem bekvemmest.

Hvordan er Sommeren gået for Dem? Det skulde glæde mig, om De√ en Dag fik Lyst til at se herud og fortælle mig derom. De var jo på Bornholm, hvor jeg ikke har været i mange År. Kom helst til Middag, dersom De da ikke er bange for at få Husmandskost, hvad min Køkkendame som oftest har på sin Spiseseddel. Men der kan jo bødes derpå med et Glas Vin.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.