Henrik Pontoppidan til Carl Dumreicher
Sendt fra Rørvig. 29. juli 1932

pragtfulde Blomsterdekorationer


29 Juli 32.
Rørvig.

Modtag, kære Hr. Dumreicher, denne min foreløbige Tak for alt, hvad De dels personlig dels på Forfatterforeningens og Randrusianersamfundets Vegne glædede mig med på min Fødselsdag forleden. Jeg blev jo yderst overrasket, da de pragtfulde Blomsterdekorationer blev bragt mig ind ad Døren i Lindersvold Skovridergård, og endnu forstår jeg ikke, hvorledes de er kommen dertil. 2 For ikke påny at ulejlige mine Venner havde jeg modtaget min Svoger, Skovriderens, Indbydelse uden at tale derom til andre end mine Nærmeste. Det er jo nemlig endnu ikke et År, siden min Forfatterdebut på smuk Måde mindedes, så De forstår vist, at jeg undså mig ved efter så kort Tids Forløb igen at møde frem som "Jubilar".

På Gensyn i Ordrup! Og hjertelig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.