Henrik Pontoppidan til Jens Frederik Siegfred Dorph-Petersen
12. december 1906

Stykket vil gøre Virkning

Hillerød
12d Decb. 1906.

Kære Hr. Direktør!

Min bedste Tak, fordi De vil tage Dem af mit Skuespil! De økonomiske Betingelser, De stiller mig, går jeg gerne ind på, og hvad Forkortelserne angår, så havde jeg allerede delvis foretaget dem efter at have overværet Opførelsen i Odense. Jeg sender Dem nu her et Ekpl. af Stykket med de Ændringer, som Johannes Nielsen igår sanktionerede. På de Steder, hvor jeg har sat et Kryds i Marginen, har jeg enten foretaget yderligere Ændringer eller fortrudt sådanne og rettet tilbage. På disse Steder må Johannes Nielsens Ekpl. altså rettes i Overensstemmelse med det her medfølgende1.

Jeg vil nu håbe, De ikke skal komme til at fortryde, at De har indladt Dem på dette Eksperiment. Fastholdes den Rollebesætning, jeg igår fik meddelt, tror jeg sikkert, Stykket vil gøre Virkning.

Modtag en venlig Hilsen og min oprigtige Tak.

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan.

 
[1] medfølgende: mangler. tilbage