Henrik Pontoppidan til Jens Frederik Siegfred Dorph-Petersen
Sendt fra Hillerød. 23. november 1906

større Tilfredstillelse på Folketeatret

Hillerød
23d Novb. 1906.

Kære Hr. Direktør!

Uge efter Uge har jeg måttet opsætte et påtænkt Besøg i København, hvor jeg bl.a. gerne vilde have hilst på Dem for at spørge Dem, om De endnu skulde kunne tænke Dem at opføre "Asgårdsrejen". Det kgl. Teater, som jeg på Grund af en forudgående, privat Forespørgsel følte mig forpligtet til først at henvende mig til, har ikke ønsket at spille det, fordi jeg ikke kunde imødekomme en Henstillling om at tilbageholde den trykte Bog indtil efter Opførelsen. Det drejer sig vist her om et Principspørgsmål for Teatret, i hvert Fald hvor det ikke gælder Koryfæerne mellem de dramatiske Forfattere. Stykket skal nu opføres i Provinserne, dels af det Waltherske, dels af det Thomsenske Selskab. Men det vilde naturligvis være en adskillig større Tilfredsstillelse for mig at få det frem på "Folketeatret".

Deres ærbødigst forbundne
Henrik Pontoppidan.